Melding of vergunning?

Melding of vergunning?

Gesloten bodemenergiesystemen moeten vanaf 1 juli 2013 bij het bevoegd gezag gemeld worden. In sommige gevallen is het nodig een vergunning aan te vragen. Naast de regels uit het “Besluit Bodemenergiesystemen” kunnen er andere wetten of regels van kracht zijn. Het is van belang van te voren helder te hebben welk traject doorlopen moet worden.

Moet er een melding of vervunningaanvraag worden gedaan? Ja, u dient altijd een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Met een melding kan worden volstaan wanneer:

  • Het bodemzijdige vermogen kleiner is dan 70 kW
  • En het systeem niet in een interferentiegebied wordt aangelegd

Een vergunning is nodig wanneer:

  • Het bodemzijdige vermogen 70 kW of meer bedraagt
  • Of het systeem binnen een interferentiegebied wordt aangelegd

Daarnaast gelden bijzondere regels bij aanleg in o.a. een milieubeschermingsgebied.

Voor de melding of vergunning heeft men daarnaast te maken met twee digitale loketten: het Omgevingsloket Online (OLO) en het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).  Wanneer het voorgenomen systeem een inrichting is moet de melding middels AIM gedaan worden.

De combinatie groot/klein systeem, binnen/buiten interferentie gebied en wel/geen inrichting bepalen waar de melding gedaan moet worden. Dit is in onderstaand schema weergegeven.

Toelichting: Een inrichting is een plaats waar een bedrijfsmatige activiteit wordt uitgevoerd, denk aan een kantoor, werkplaats maar bijvoorbeeld ook een recreatiepark. Een woning is nooit een inrichting (maar een recreatiewoning kan weer wel binnen een inrichting gelegen zijn).

Contact