Gesloten bodemenergieysteem

Melding Bodemenergie bestaat meer dan tien jaar! Dit vieren we met een inhoudelijke update van relevante wetgeving en procedures op het gebied van gesloten bodemenergie. Met Melding Bodemenergie helpen we u graag verder met het verwezenlijken van uw bodemenergie ambities.

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet verandert op een aantal punten de regels voor gesloten bodemenergiesystemen. Gemeentes kunnen nu aanvullende of afwijkende regels opstellen. Maak van uw aardgasvrije ambitie werkelijkheid en laat uw bodemenergiesysteem ontwerpen, aanleggen en onderhouden in lijn met de geldende regels van gesloten bodemenergiesystemen. Zo creëert u de voorwaarden voor succes!

'Melding Bodemenergie' helpt u hierbij!

Een nieuwbouwwijk met kleurrijke huizen en veel groen met water.