Vraag een rapport aan

Wat doet 'Melding Bodemenergie'?

De overheid heeft als doelstelling het gebruik van bodemenergie te stimuleren. Bij het toenemende gebruik van de bodem hoort, uit het oogpunt van kwaliteit en bescherming van bodemwaarden, wet- en regelgeving. Het proces om toestemming te krijgen voor de aanleg van een bodemenergiesysteem is daarmee niet eenvoudiger geworden.

Melding Bodemenergie ondersteunt het doen van een melding of aanvraag van een vergunning voor gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan bevoegde gezagen bij het beoordelen van aanvragen of andere beleidsvragen.

Wat Melding Bodemenergie biedt, tevens noodzakelijke voor de melding, is in het kort:

  • uitpluizen onder welke wet- en regelgeving uw aanvraag gaat vallen
  • bepalen of er een melding in het omgevingsloket (OLO), activiteiten internetmodule (AIM) of beide gedaan moet worden.
  • uItvoeren van de effectenstudie: toon aan dat er geen negatieve interferentie is
  • bepalen van rendement (Seizoens Prestatie Factor) van het systeem
  • indienen en begeleiden van de uiteindelijke aanvraag
  • samenvatting geven van de werkzaamheden in een overzichtelijke rapportage.