Vraag een rapport aan

Interferentiegebied

Het bevoegd gezag (Provincie of Gemeente) kunnen een zogenaamd "interferentiegebied" aanwijzen (niet te verwarren met negatieve interferentie). Binnen een interferentiegebied zijn alle systemen vergunningplichtig en gelden aanvullende eisen. Deze worden in een "Masterplan" voor het gebied beschreven.

Op korte termijn zal deze pagina meer uitleg geven.