Interferentiegebied

Interferentiegebied

Het bevoegd gezag (Provincie of Gemeente) kunnen een zogenaamd “interferentiegebied” aanwijzen (niet te verwarren met negatieve interferentie). Binnen een interferentiegebied zijn alle systemen vergunningplichtig en gelden aanvullende eisen.¬†Deze worden in een “Masterplan” voor het gebied beschreven.

Op korte termijn zal deze pagina meer uitleg geven.

Gemeente

Provincie

Contact