Vraag een rapport aan

Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (BlBi)

De AMvB Bodemenergie en ministeriele regeling wijzigen bestaande wetten. Een van de regelingen die gewijzig worden is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Dit besluit is van toepassing wanneer het systeem. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien het systeem wordt aangelegd in een woning.

Wordt het systeem aangelegd in een inrichting (bij bedrijfsmatige activiteiten) dan is het Activiteitenbesluit van toepassing.

Op korte termijn zal deze pagina meer uitleg geven.