Gebruiker of melder

Gebruiker of melder

Als gebruiker of initatiefnemer van het systeem kunt u een melding doen of een vergunning aanvragen. U zult moeten vaststellen of u een vergunning of melding moet doen en of u deze in het Omgevingsloket of Activiteitenbesluit Internet Module moet invoeren. Tevens dient u de effectenstudie met betrekking tot het vaststellen van mogelijke negatieve interferentie bij te voegen.

Melding Bodemenergie voert al deze werkzaamheden voor u uit volgens een vaste procedure:

  1. Vaststellen kader aanvraag (vergunning / melding, OLO / AIM)
  2. Vaststellen of er andere regels van toepassing kunnen zijn (denk aan Provinciale Milieu Verordening, Spoorwet etc.)
  3. Inventariseren van aanwezigheid naburige open en gesloten bodemenergiesystemen
  4. Uitvoeren van effectenstudie waarin wordt bepaald of er sprake is van negatieve interferentie
  5. Bepalen van het rendement (SPF) van het systeem
  6. Invoeren van de melding of aanvraag OBM

Uiteraard kan e.e.a in overleg worden aangepast aan uw specifieke wensen.

Contact